Mattilsynet er på krigsstien. De mer eller mindre ville geitene i Lånefjorden skal nå utraderes av kartet. De har i flere mannsaldre beitet langs liene i fjorden og gitt reisende et artig og ekte norsk blandingsprodukt mellom tam og vill natur. Livskraftige er de og har levd lenger enn Mattilsynet. Vil de leve også etter at tilsynet er nedlagt? Geitene har klart seg godt uten hjelp derfra. De stanger gjerne vekk den nye «hjelpendene hånden», som nå er utstrakt.

Fasiten stemte ikke for dette tilsynet, som i stor iver hadde fått geitene i kikkerten. «De er jo stikk imot all forstand sunne og friske». Til og med i bedre hold enn sine slektninger, som holdes i hevd, etter boka. Disse som er innesperret deler av året og som er under tilsyn. Selvsagt. Alle fysioterapeuter og trimeksperter har i lang tid fortalt at det er sunnere å bevege seg hver dag, enn å sitte ved båsen, eller foran TVèn. «Her stemmer ikke terrenget med kartet, da er terrenget feil», lyder Mattilsynet sin logikk. Det var synd ikke geitene var avmagret og i dårlig forfatning! Da kunne de vært nødslaktet på timen og blitt sendt til de evige jaktmarker.

Her er den første logiske bristen hos Mattilsynet.

Den neste er en like tynn suppe. «Noen geiter blir påkjørt». Ja, hvis skyld er det når hunden, sauen eller mennesket lider samme skjebne? Toget tar dusinvis av elger i Østerdalen hvert år. Skal Mattilsynets klamring til «logiske forklaringer» gjelde, går hund, sau og elg tøffe tider i møte. Ja, hjort også.

«Ørnen kan ta kje ». Jeg har bodd lenge nok på Vestlandet, til å vite at den samme problemstillingen gjelder for alle som driver med sau, der de har ørnen kransende over hodet. Det er fremdeles nokså mange. Skal logikken til Mattilsynet gjelde, blir det både lite lam og kje på ørnen framover. Jeg tror Mattilsynet kjemper en fortvilet kamp mot naturen, som det er dømt til å tape.

Dersom det hele står og faller på om geitene har «tak over hodet», i form av et lehus, kan jeg love innsats. Noen snekkerkyndige karer fra Dale kan ta turen innover fjorden og få dette opp innenfor forsvarlige rammer. Vi kommer til å smile hele vegen til Lånefjorden og le på tilbakevegen.

Den vaklende logikken til Mattilsynet har trukket inn «innavl» som et avgjørende moment. Kong Olav V giftet seg med sin kusine og tremenning Martha, kronprinsesse fra Sverige. Dette utgjorde en betydelig grad av innavl, fra to sider. Mener Mattilsynet at dette fører til at hele kongefamilien bør utryddes? Eller er mennesker mindre verd enn geiter, i næringskjeden? Innavlskortet faller på sin egen urimelighet. Selvsagt for anti-rojalister vil dette knepet kunne gripes begjærlig. Alle de europeiske kongehusene vil falle, ja kort og godt som korthus.

Den verste siden ved Mattilsynets logikk er at den samsvarer med den en krigsherre i øst utøver. «Dere skal bli befridd, ved å dø» lyder meldingen til ukrainerne. Det er nakne fakta, fra slagmarken. Mattilsynet hersker over liv og død, med den største selvfølgelighet. Spørsmålet er om det velger å være like halsstarrig og blindt følge sin egen logikk, slik en Putin i motgang gjør.

Prinsipprytteri til den ytterste ytterlighet, slik vi ser hos Mattilsynet, gjør det norske byråkratiet til slakterbenk på de mange gårder og i de mange hjem. Å gjøre byråkratiet en bjørnetjeneste, står neppe i Mattilsynet sin instruks? Har vi et Mattilsyn som ikke klarer å bruke skjønn som harmonerer med den gjengse oppfatningen i samfunnet? Ser Mattilsynet at det er til for innbyggernes og dyrenes skyld og ikke omvendt? Da vil geitene få leve, til glede for dem selv og de mange som ferdes langs vegen.

Les også

Ein unik attraksjon

Les også

Redd geitene på Kvist!