Gå til sidens hovedinnhold

Kva feil finn takstmannen flest av? – Hugs vedlikehaldet

For snart eitt år sidan blei det gjort endringar i reglane for sal av bustader. Kva erfaringar har takstingeniørane gjort seg? Vi tok ein prat med to av dei.

For abonnentar