Kuttar 30 barnehageplassar i sentrum. Førde-barn får tilbod om plass på Vassenden og i Naustdal

Kommunen kuttar til saman 30 barnehageplassar ved to sentrumsbarnehagar neste år. Det får konsekvensar.