Vi har testa julebrus – slik at du slepp

Firda sine nynorskpraktikantar har testa alle julebrusane som blir selde i Førde, for å finne den beste julebrusen for deg.