Kunstnar Astrid: – Uaktuelt å flytte Laksen

Politikarane må velje mellom å ofre Laksen eller ein del av kunstgrasbana. Astrid Wittersø meiner det ikkje er noko å diskutere.