De som skal ansette direktøren for kunstmuseet står overfor et valg:

Skal de velge en politisk boblebabler, eller velger de et fritt menneske, både med kontakter bakover i tid, og med drivkraft, visjoner og muligheter i framtid?

Hvem velger?

Og hva har de å velge i?

Og hva har et head-hentings-firma i dette å gjøre?

Det er jo faktisk dine og mine skattepenger som brukes, og jeg er såpass interessert i kunst at jeg stiller spørsmål.

Les også

Billedkunst i Førde?