Kunnskapsministeren ser ikkje bort frå lokale skulevariasjonar

Av

Skulane må no byrje å førebu seg på at alle elevane skal tilbake, seier kunnskapsminister Guri Melby (V). Ho ser ikkje bort frå ulike lokale løysingar.