Til oversikta

Nettannonsering

Nettannonser

Annonse Størrelse Pris
a) Artikkelboard 320x250 0,15
b) Toppbanner 980x300 0,30
c) Midtbanner 980x300 0,20
d) Stor midtbanner 980x500 / 980x600 0,30
e) Netboard 580x500 / 580x400 0,30
f) Skyskraper 180x500 0,20
g) Skyskraper stor 300x600 0,30
h) ROS1; 4 format 980x300, 580x500, 180x500 0,15
i) Wallpaper 1000x300, 1920x1000 0,50
j) Hestesko 1000x150, 180x700 0,50
k) Fullskjerm 1920x1080 0,50

Priskalkulator:

eller

Alle prisar ex mva basert på ferdig materiell.
Evt produksjon av annonse 650,-/format. 3 format 1.400,-

Segmentering
Vi kan segmentere basert på demografi, interesser og/eller intensjon. Bør være kampanjar som strekk seg over minimum 30 dagar. Legg til 0,05/visning pr. ekstra val.