Til oversikta

Annonsering

PRIVAT

Grøn linje
Gjeld kjøp og sal, til leige og ønskjer leige

Set inn helsing
Bursdag, vi giftar oss, nygift, jubileum og gullungen

Set inn dødslysing (send e-post ved å klikke)
Annonsefrist kl. 12.00 ein virkedag før innrykk.

Andre annonser (send e-post ved å klikke)
Annonsefrist kl 10.00 to virkedagar før innrykk.

BEDRIFT

Sjå modulkart
Prisar på papirannonsering finn du i modulkartet. Du når 29.000 lesarar (F&M 17/1) med papirannonse i Firda.

Grøn linje
Gjeld kjøp og sal, til leige og ønskjer leige

Andre annonser (send e-post ved å klikke)
Annonsefrist kl 10.00 to virkedagar før innrykk.

Nettannonser
Firda.no på nett hadde i veke 2/2018 i snitt 87.441 sidevisningar og 13.354 unike brukarar dagleg.

Mobilannonser
Firda.no på mobil hadde i veke 2/2018 i snitt 70.241 sidevisningar og 14.812 unike brukarar dagleg.

E-avis / pdf
Kvart nummer av Firda si papiravis er også lesbar som e-avis for abonnentar. Kvar utgåve vert lasta av om lag 2 500 lesarar. Du kan kjøpe «heilsider» i denne for 2.000/side. Annonser kjøpt på papir visast utan tillegg på e-avisa.

Google
Firda samarbeider med Google, og alle våre mediekonsulentar er sertifiserte i DFP. Samarbeidet gjer at vi kan tilby svært god segmentering basert på til dømes over 40.000 innlogga aID brukarar i Sogn og Fjordane, para og berika med data frå Bisnode og Google. Det gjer at du kan velge målgruppe utfrå demografi, interesser og kjøpsintensjon.

Distribusjon og innstikk
Vi kan distribuere det du måtte ønskje anten som innstikk i avis, som vedlegg i avisa, i postkasse eller digitalt.

 

Tilsette
Sjå alle våre tilsette her!

Kontakt oss

Annonse@firda.no
Tlf. 57 83 33 00