Til oversikta

Mobilannonsering

Nettannonser

Annonse Størrelse Pris
Mobil fullskjerm 1920x1080 0,50
Mobil midtbanner 320x250 0,20
Stor mobil midtbanner 320x400 0,30

Priskalkulator:

eller

Alle prisar ex mva basert på ferdig materiell.
Evt produksjon av annonse 650,-/format. 3 format 1.400,-

Segmentering
Vi kan segmentere basert på demografi, interesser og/eller intensjon. Bør være kampanjar som strekk seg over minimum 30 dagar. Legg til 0,05/visning pr ekstra val.