Elise og fem andre får stipend

Har fått stipend for å drive med kunstprosjekt.