Connie og Sten har hatt quiz for ungane og venner i alle år - no er det blitt så stort at dei har flytta det til Løa på Jølstraholmen

Quizen var ein idé foreldra fekk då dottera inviterte venner heim. Etter 17 år held dei framleis på, og no to gonger i året.