Kinnaspelet 2008

24. juni 2008, kl. 15:21

Sidan premieren i 1985 har vel 72.000 personar sett "Kinnaspelet - Songen ved det store djup", som vert framført mellom bergveggen og steinkyrkja på den vesle øya Kinn lengst vest i Noreg.