Kronekollaps: Har falle til sitt lågaste nivå nokosinne

Av

Den norske krona er i fritt fall som følge av koronaviruset og verre kan det bli.