Kronefall gir straumprissjokk: – Kundane får heile smellen

KRONESMELL: Grunna fallet i kronekursen er straumen 20 prosent dyrare enn den ville vore dersom forholdet mellom krona og euroen hadde halde seg på 2018-nivå.

KRONESMELL: Grunna fallet i kronekursen er straumen 20 prosent dyrare enn den ville vore dersom forholdet mellom krona og euroen hadde halde seg på 2018-nivå. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Kostnadsauken fell dessverre i sin heilskap på straumkundane, og dei blir skadelidande i denne situasjonen.

DEL

(Nettavisen økonomi) – Det kjem i stor grad av svekka prisar på kol, gass og CO₂, seier handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

Kraftbørsen Nord Pool gjer alle omsettingar og oppgjer i euro. Det gjer at forholdet mellom euro og den norske krona har stor effekt på straumprisen.

– Over 90 prosent av straumen i Norge vert omsett på kraftbørsen Nord Pool, og vi er ein del av både den nordiske og europeiske marknaden der krafta blir omsett i euro. Den norske kronekursen (mot euro) vil dermed vere med å påverke prisen på kraft, tilsvarande andre internasjonale marknader, seier Stina Johansen, kommunikasjonssjef i Nord Pool, til Nettavisen.

2.000 meir for snittkundane

– Når den norske valutaen blir svekka, blir innkjøpsprisen på straum hos norske kraftleverandørar høgre. Kostnadsauken fell dessverre i sin heilskap på straumkundane, og dei blir skadelidande i denne situasjonen, seier handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

Den markant svekka krona har motverka mykje av prisfallet. Målt i euro fell straumprisane mykje meir enn i norske kroner. For ein norsk straumkunde med normalt forbruk kan dette bety 2.000 kroner meir i året i straumutgifter.

– Dei siste 17 åra har snittprisen på ein euro vore 8,40 kroner. I år har høgste notering vore på 10,30 kroner. Om euroen i 2020 blir på 10,30 vil det gi ei auke i straumprisen på over 22 prosent, seier Olsen.


Ikkje vedvarande

Han ventar likevel ikkje at det er andre faktorar som skal gi auka straumprisar.

– I snitt ventar vi at år 2020 skal ende godt under 40 øre/kWh, med gradvis fallande prisar åra etter. Det er per i dag ingenting som tydar på at ein får vedvarande høge prisar, men den svekka krona bidreg altså til at vi har høgre straumrekning enn kva vi kunne hatt. Heldigvis er vi langt unna prisnivået vi opplevde i 2018, seier Olsen.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken