Kritisk for villaksen: Elveeigarar vil slepe smolten gjennom lusebeltet

– Anten må vi slepe smolten gjennom lusebeltet i Sognefjorden, eller så må vi sjå villaksstammen gå til grunne. Det er eit naudtiltak.