Kristian slått til riddar – no ventar ein god prat med kongen

Professoren frå Jølster er utnemnd til riddar av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.