Krisepakkane: Pressar på for å få koronakroner til rasvegar som Heilevang

– Når staten stiller med krisepakkar til opprusting på riksvegane, bør også fylkesvegane få det. Vi har nok av behov. Berre sjå på Heilevang.