Kringom stoppar alt manuelt billettsal og innfører fastpris

For å beskytte dei som reiser kollektivt har Kringom og Skyss innført betaling med Vipps om bord på buss og båt. Prisane på buss er anten 20 kroner eller 33 kroner.