Kringom: – Kvaliteten på sambandet har ikkje vore god nok

Dei siste vekene har det vore mange problem med ferjesambandet Rysjedalsvika-Krakhella. Kringom beklagar kvaliteten på sambandet.