Mann dømt til fire år i fengsel for å stå bak innbrotsbølge

Ein ung mann med utanlandsk statsborgarskap er dømt for 12 innbrot og 3 innbrotsforsøk tidlegare i år. Fleire av innbrota var i Sogn og Fjordane.