Krev svar frå SFE om korleis dei handterer ytringsfridomen

Formannskapet i Kinn krev svar frå SFE om korleis bedrifta handterer ytringsfridom og varslarar. Dette i lys av saka der ein lærling blei stroken frå søkjarlista fordi han var vindkraftmotstandar.