Krev gang- og sykkelveg langs E39: – Det er rett og slett eit parti som manglar

Førdepakken vil ikkje bygge gang- og sykkelveg til Slåttebakkane. Det får innbyggarane i byggefeltet til å reagere. Over 60 personar møtte Firda for å fortelje om behovet for betre forhold for mjuke trafikantar.