Krev at tiltalte blir fengsla i 1,5 år

Statsadvokat Kristine Herrebrøden meiner forklaringa til nordfjordingen ikkje er truverdig.