Krev 8 månaders ubetinga for mannen som frakta sauer 500 kilometer på hengar for så å skjere strupen over på to av dei

Den samla vurderinga krev ei streng straff, meiner påtaleansvarleg.