– Knebling av kommunalt sjølvstyre

Bremanger-ordførar Audun Åge Røys (H) likar dårleg forslaget frå ekspertutvalet om å ta endå meir kraftinntekter frå kommunane.