Kraftig fall i salet av nye bustadar i april: Ned 85 prosent

Av

Nye tal viser ein dramatisk nedgang samanlikna med same månad i fjor.