Kraftig avgiftsauke gir prissjokk på bensin og diesel: – Heilt uakseptabelt

Av

Med regjeringas nye klimapolitikk vil ein liter bensin koste 19,28 kroner.