Køyrer sportsvarer til døra di: – Har vore redninga denne veka

No som koronastilla senkar seg over butikkane, har fleire av dei byrja å tilby utkøyring av varer.