Vest politisidtrikt melder at det er glatte vegar mellom Hjelletunnelen og Ospelitunnelen på riksveg 15.

Ein lastebil lek diesel, og det fører til glatt veg.

Både brannvesen og politi er på veg mot staden like over klokka 17.30.

Lastebilen har køyrt ut på ein parkeringsplass i området.