Koronatid: Vil droppe kommunestyremøte, halde formannskapsmøta som fjernmøte

Koronaepidemien får konsekvensar for den politiske styringa av Sunnfjord kommune.