Koronaslurv vekkjer bekymring

KREVJANDE: Solberg gjer det for sin del klart at regjeringa ikkje vil nøle med å heve ein formanande peikefinger viss det trengst. Alle må gjere sin del av jobben, held ho fast på.

KREVJANDE: Solberg gjer det for sin del klart at regjeringa ikkje vil nøle med å heve ein formanande peikefinger viss det trengst. Alle må gjere sin del av jobben, held ho fast på. Foto:

Av

Kommunelegar og fylkesmenn rapporterer om dårlegare oppslutning om smitteverntiltaka. No hevar statsminister Erna Solberg ein formanande peikefinger.

DEL

– Det er åtferda til kvar enkelt av oss som er avgjerande, seier statsminister Erna Solberg (H).

No som Noreg gradvis blir opp igjen opna, er det ekstra viktig at folk ikkje byrjar å slappe for mykje av, åtvarar ho.

Dei grunnleggjande råda må følgjast: Vask hendene, host i olbogen og hald minst éin meters avstand til andre. Og så må ikkje den sosiale omgangen aukast så mykje at ein får «smittebomber» gåande rundt i samfunnet.

– Vi har eit veldig lågt smittetal for augneblinken, seier statsministeren til NTB.

– Men hugs at jo meir vi er saman, jo større fare er det for at nokon er smitta.

Urovekkande rapportar

Førre veke la Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fram nye rapportar om smitteutviklinga.

Der kjem det fram at kommunelegar og fylkesmenn no rapporterer om dårlegare oppslutning i befolkninga om ein del av smitteverntiltaka. Det gjeld særleg rådet om å halde avstand i butikkar, på serveringstadar og i parkar.

Samtidig viser data frå Telenor at reiseverksemda og kontakten mellom menneske har auka.

Folkehelseinstituttet reknar òg med at karantenepåbodet vil bli utfordra.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet understrekar begge at frivillig oppslutning om tiltaka har vore avgjerande for å halde koronaviruset under kontroll.

Ser fleire moglege årsaker

Helsedirektoratets bekymring er no at tiltaka skal bli mindre effektive fordi kriseforståinga i befolkninga blir svekt. Når trusselen ikkje blir oppfatta som like akutt, blir ikkje råde følgde like strengt.

Folkehelseinstituttet kallar situasjonen som utfordrande og trekk fram fleire moglege årsaker:

  • Folk kan oppfatte trusselbiletet som mindre alvorleg no enn då tiltaka vart innførde. Mange kan tolke lettelsen i nokre tiltak som eit signal om at faren er over. Samtidig har det vorte klarare at unge sjeldan blir alvorleg sjuke.
  • Tiltaka har verka ei stund, og folk byrjar å gå lei. Ulempene tårnar seg opp for både enkeltpersonar og bedrifter, og solidariteten med dei eldre kan svikte.
  • Årstida gjer at folk ønskjer å vere meir saman med andre, i parkar og på uterestauranter.
  • Fjerning av forbod kan tolkast som at alt som ikkje er forbode, er greitt.

Hevar peikefingeren

Solberg gjer det for sin del klart at regjeringa ikkje vil nøle med å heve ein formanande peikefinger viss det trengst.

Alle må gjere sin del av jobben, held ho fast på.

– Folk må halde ut. Og det er meir krevjande når vi opnar opp. Det er meir krevjande når det går betre. Sånn er det berre.

Solberg tek òg atterhald om at det kan bli nødvendig å slå ned smitten viss han blussar opp igjen. Det gjeld òg lokalt.

– Samtidig kan vi ikkje leve hermetisk lukka framover. Derfor: Vask hendene, bruk antibac og sørg for at du held den meteren, seier ho.

Artikkeltags