Korona stoppar ikkje takstfolka. Synfaring for ny eigedomsskatt startar i mai

Etter påske skal 15 personar starte arbeidet med å taksere rundt 7500 bustader, fritidsbustader og bustadhus på landbrukseigedommar i Sunnfjord kommune.