Kontorlandskapet til Firda står tomt: – Vi har ikkje hatt liknande situasjon sidan krigen

18 journalistar og fire praktikantar må alle jobbe heimanfrå for første gong sidan avisa blei starta i 1917.