– Det blir forventa at mange vil bruke mykje tid på hytta denne sommaren. Hytta eller ferieleilegheita er ein fristad for å slappe av, ha det hyggjeleg og samle krefter. Men for nokre blir hytteidyllen forstyrra av konfliktar med dei i nabohytta, skriv direktøren i konfliktrådet Christine Wilberg i ein kronikk.

Wilberg peikar på at det er mange typar konfliktar som kan oppstå anten hytta ligg på fjellet eller ved sjøen. Det kan dreie seg om alt frå uklare tomtegrenser, bruksrett til bryggje og straumtilkopling – til krangel om bålpannerøyk som blæs inn i nabohytta.

– Når eit irritasjonsmoment blir verande uløyst, utviklar det seg raskt til fleire – og snart kan språkbruken bli lite hyggjeleg anten det kjem over gjerdet eller i form av brev, skriv Wilberg.

Ho understrekar at eit møte i konfliktrådet i desse tilfella kan løyse fleire av problema, framfor å ta sakene gjennom ein kostbar og lang prosess i rettsapparatet.

– I eit møte i konfliktrådet kan begge partar komme med synspunkta og behovet sine. Saman med ein upartisk meklar blir moglegheitene for å få til ei løysing begge kan godta vurderte, skriv Wilberg.

Til saman finst det tolv konfliktråd over heile landet.