Kommuneoverlegen synest det er vanskeleg å forsvare dei nye koronatiltaka