Kommunen meiner Øystein tetta avløpet – krev han for 19.000 kroner

To gonger har kommunen måtta reinske opp i avløpet frå Døskeland Eigedom AS sitt bygg på Sande. Det dei fann var restar etter ølbrygging.