Tysdag ettermiddag har Sunnfjord kommune sendt ut varsel til alle i Bygstad om å koke vatnet.

Dette gjeld alle abonnentar som er tilknytt Bygstad vassverk.

Det skal ha blitt påvist bakteriar i vassprøvar teke måndag.

Firda kjem tilbake med meir.