Kommunen går med overskot, men folketalet går ned

Hyllestad kan plusse på dei oppsparte midlane til å møte vanskelege tider med.