Kommunen avviste vindkraft-klage. Det spelar inga rolle

No pågår vedtak, klager og anke i Fjaler kommune om vindmølleparken på Lutelandet, men det har ingenting å bety. Kommunen har ikkje lenger noko dei skulle sagt i saka.