Kommunelegen: – Studentane som kjem heim frå Bergen bør halde avstand i ti dagar

Men kommuneoverlege Øystein Furnes seier studentane ikkje treng frykte for eiga helse.