Kommunedirektøren seier nei til større vindturbinar på Lutelandet

Bente Nesse, kommunedirektør i Fjaler, vil ikkje gje Lutelandet Energipark løyve til å bygge større vindturbinar.