Kommunar kan ikkje forlengje hytteforbodet på eiga hand

Av

Mange hyttekommunar fryktar auka smitte når hytteforbodet blir oppheva. Vinje har vedteke å forlenge forbodet, men det kan dei ikkje, seier helseministeren.