Maktforhandlingane som vart lønsforhandlingar

Senterpartiet gjekk til dei som var villige til å gi Jenny Følling størst stillingsprosent som varaordførar.