Kva no, vesle fylke som var?

Ja, det kjennest rart. At fylket vi bur i liksom skal forsvinne.