Vegtrafikksentralen Vest melder tysdag kveld at det vil vere avgrensa kapasitet på ferjestrekninga Oppedal – Lavik på E39 klokka 20.00.

Dette gjeld avgangen frå Oppedal, og årsaka er at det skal ombord farleg last på denne avgangen.