Klimaferjer og el-hurtigbåtar kostar Vestland dyrt. Men hos jernbanen austpå veltar statsmilliardane inn

– Samferdslemilliardane blir urettvist fordelt, og ferjefylka urettvist behandla. Det hevdar tidlegare fylkesmann Oddvar Flæte.