Klakegg skuldar dårleg økonomi på kommunereforma, men dei fire Sunnfjord-kommunane hadde allereie problem

2019 var eit år då mykje låg til rette for store overskot i kommuneøkonomien. Likevel klarte ingen av Sunnfjord-kommunane å levere gode resultat. Trass det skuldar Oddmund Klakegg nye kutt på kommunereforma.