Klakegg: – Førde har ni skular. Så begynner ein å plukke skular i distrikta først. Det er elefanten i rommet

Jølstringen meiner Sunnfjord kommune treng ein kommuneplan før skular blir lagt ned.