Klagar ikkje på Engebø-konsesjon: – De held kommunestyret for narr

Sunnfjord kommune fekk ikkje gjennomslag for krav om full utnytting. Likevel vil ikkje fleirtalet i formannskapet klage.